За списанието (BG)

Фокус и обхват

Списание по информатика „Сердика“ публикува оригинални научни и обзорни статии по всички основни направления на информатиката в съответствие с класификатора 2012 ACM Computing Classification System and Mathematics Subject Classification (2020). Списанието е ценен научен форум, особено за старши и млади изследователи и докторанти в областта на информатиката, информационните и комуникационните технологии, технологиите за обработка на знания и иновативните приложения на науката. Представят се статии със сериозни приноси от учени от чужбина и България. Съществена цел на списанието е да популяризира научните постижения на млади изследователи, които започват кариера в областта на компютърните науки.

Изданието е партньор на Математическо списание „Сердика“ и поддържа същия висок професионален стандарт. С тази цел редколегията включва изтъкнати специалисти по широк спектър от теоретични и практически области на информатиката и сродните с нея науки. Сред членовете на редколегията има преподаватели в престижни университети като: Университета в Тел Авив, Университета на Мериленд (САЩ), Института по компютърни изследвания и Математическия институт Алфред Рени на Унгарската Академия на науките, Щатския Университет в Колумбия, Университета „Кетеринг“ в САЩ и др. Това гарантира, че всички статии, публикувани в Списание по информатика „Сердика“, са на най-високо международно равнище и са в съответствие с развитието и постиженията в различни аспекти на информатиката в световен мащаб.

Ръкописите трябва да съдържат само данни, непубликувани в съответната научна област. Те могат да бъдат допълнително разширени, за да бъдат публикувани другаде.

Списанието се публикува както в електронен, така и в печатен вид.

История на списанието

Списание по информатика „Сердика“ е основано през 2007 г. от Стефан Додунеков, който е и първият главен редактор в периода 2007–2012 г.

Дългогодишни редактори са Петър Станчев, Аврам Ескенази и Радослав Павлов, под чието ръководство са постигнати най-високи стандарти в подбора и публикуването на статии, както и широк спектър от представени научни постижения.

Между 2007 и 2020 г. са публикувани 47 броя, в които са поместени общо 282 статии. В процеса на рецензиране са взели участие над 200 рецензенти.

Честота на издаване

Ежегодно излизат два броя от списанието (през юли и декември). Всеки брой се издава в непрекъснат режим на публикуване. Статиите се публикуват веднага след като са готови и се добавят към съдържанието на текущия брой.

Хартиени екземпляри се отпечатват, когато броят е завършен.

Процес на рецензиране

Всички ръкописи подлежат на рецензиране и корекция.

Научните статии се рецензират независимо от поне двама рецензенти. Трети рецензент се назначава, когато (i) експертните познания на двамата рецензенти не покриват напълно областите, съществено представени в статията, или (ii) препоръките на двамата рецензенти се различават значително.

За рецензенти се канят водещи специалисти от страната и чужбина.

Политика за отворен достъп

Списание по информатика „Сердика“ е списание с отворен достъп. Всички публикувани статии са незабавно достъпни онлайн. От 2022 г. се активира съответната връзка към DOI. Достъпът до всички статии е безплатен и не се изисква никаква читателска регистрация. От авторите не се събират такси за подаване или обработка на статиите. Онлайновите публикации се финансират чрез доброволен труд, дарения и грантове.

Хартиени екземпляри могат да се купят по цена 50€ за брой.

Институтът по математика и информатика при Българската академия на науките допринася немонетарно чрез административна поддръжка и осигуряване на инфраструктура.

Издател

Институт по математика и информатика при Българската академия на науките

Индексиране

Списание по информатика „Сердика“ се индексира в:

MathSciNet
zbMATH
BulDML
EuDML
OpenAIRE
Google Scholar
VINITI